SZKOLENIA - EDUKACJA TYCHY
32 322 00 99 biuro@edukacja.tychy.pl
NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

 

Z satysfakcją zapraszamy do zapoznania się z ramową ofertą naszych szkoleń przeznaczonych dla firm i przedsiębiorstw, kierowanych do przedstawicieli  administracji   rządowej   i  samorządowej,  oraz stowarzyszeń i fundacji sektora NGO. Dzięki pakietom korzyści uwzględniającym liczne rabaty, przy zachowaniu najwyższych standardów i współpracy tylko z najlepszymi trenerami, z pewnością nasza oferta szkoleniowa spełni Państwa oczekiwania. Poniżej prezentujemy aktualne szkolenia. Szkolenia odbywają się w Tychach.


PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE

Budowanie zespołu i komunikacja w zespole

Komunikacja interpersonalna

Planowanie handlowe

Wpływanie na innych

Zarządzanie projektami

Ustalanie celów

Techniki negocjacji

Zarządzanie zmianą

Techniki prezentacji

Motywacja

Rozwiązywanie konfliktów

Rola menedżera

Zarządzanie sobą w stresie

Kreatywność — budowanie kreatywności u siebie

Zarządzanie sobą w czasie i w zespole

Autoprezentacja

Integrowanie zespołu

Skuteczna rozmowa rekrutacyjna

Prowadzenie spotkań grupowych

Mobbing

Techniki sprzedaży: etap 1 — podstawy techniki

Techniki sprzedaży: etap 2 — komunikacja

Techniki sprzedaży: etap 3 — planowanie

Planowanie sprzedaży

Typologia klientów

Techniki negocjacji handlowych

Profesjonalna obsługa klienta

Szkolenie bhp wszystkie typy

Sprzedaż przez telefon

Negocjacje z pracownikami i grupami pracowniczymi

Autoprezentacja i savoir-vivre

Profesjonalny sekretariat

Mediacje

Przemoc i cyberprzemoc w szkole

Praca z uczniem ze specyficznymi wymaganiami edukacyjnymi

Jak radzić sobie z uprzedzeniami i stereotypami w szkole, czyli świat różnic kulturowych